Lauyon Consultancy is een jonge onderneming die gespecialiseerd is in ICT op gebied van professionalisering van de beheer- en project-managementactiviteiten. De onderneming is opgezet door Jurgen Spitters die al sinds 1996 actief is in de ICT en daar de nodige ervaring heeft opgedaan.

Activiteiten


Lauyon Consultancy heeft zich gespecialiseerd in ICT op het gebied van professionalisering van de beheer- en projectmanagementactiviteiten van (middel)grote organisaties. Deze activiteiten worden verder geprofessionaliseerd, eventueel gebruik makend van ITIL™, ASL en Prince2. Jurgen Spitters is dan ook een door EXIN gecertificeerd ITIL Service Manager en Prince2 project manager.


Specialisme kan worden geboden op de volgende taakgebieden:

  • Interim (ICT-)management
  • Project management
  • Change management
  • Incident management
  • Problem management

Referenties

Van Oord

Delta Lloyd

Damen

Mcom

Alfam

Vialis

Eneco

Essent

Connexion

Politie

Rabobank

Nationale Nederlanden

Van Oord is een wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind). Jurgen houdt zich binnen de afdeling Informatie Management bezig met alle projecten en wijzigingen die plaats kunnen vinden op de verschillende projectlocaties, wereldwijd. Hiervoor verzorgt hij de coördinatie en communicatie vanuit IT richting alle stakeholders en opdrachtgevers.

Eerder al hield Jurgen zich binnen de afdeling IT bezig met de verdere professionalisering van het portfoliomanagement. Te denken valt hierbij aan het opzetten van een projectbureau, met onder andere het standaardiseren van (financiële) rapportages, opzetten van integrale resourceplanningen et cetera. Dit zijn randvoorwaarden om portfoliomanagement in te kunnen vullen. Daarnaast was Jurgen belast met een aantal activiteiten voor de lijnorganisatie, zoals het op orde krijgen en houden van de financiële afwikkelingen van activiteiten binnen de IT-afdeling, rond projecten in het bijzonder.

Elke pensioenverzekeraar is vanaf 2008 verplicht om jaarlijks een pensioenoverzicht te verstrekken wat voldoet aan een aantal criteria. Dit overzicht heet een UPO, Uniform Pensioen Overzicht. Hierdoor is het mogelijk om verschillende overzichten met elkaar te kunnen vergelijken, maar ook om verschillende pensioenaanspraken bij elkaar op te kunnen tellen. Jurgen was projectleider van het project voor de UPO 2014 en voor UPO 2015.

Elk jaar vinden er namelijk diverse wijzigingen plaats, zoals wetswijzigingen, wijzigingen in producten en in de verschillende UPO modellen. Deze wijzigingen en de jaarlijkse productie van de UPO worden elk jaar projectmatig opgepakt. Jurgen was verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement van dit project en de directe aansturing van het projectteam. Hierbij is het laatste jaar gebruik gemaakt van de Scrum-methodiek en was Jurgen de Product Owner voor UPO.

Eerder al was Jurgen testcoördinator voor het UPO 2008 project en verantwoordelijk voor de coördinatie van de ketentest of gebruikers acceptatietest voor het gehele project. Hij was verantwoordelijk voor de aansturing van de gebruikers/testers en voor het geven van een vrijgaveadvies aan het eind van het traject. Daarnaast rapporteerde hij over de voortgang en eventuele knelpunten aan de opdrachtgever, de programmamanager voor het project.

Nog eerder (2004 – 2005) heeft Jurgen bij Delta Lloyd zorg het samenvoegen van changemanagement organisaties voor private en publieke ziektekostenverzekeringen gecoördineerd. In dit kader heeft Jurgen opgetreden als organisatieadviseur en projectleider. Hij heeft een plan van aanpak gemaakt op basis waarvan de organisatie zelf de implementatie kon uitvoeren. Interviews, documentatiestudie op basis van ASL en afstemming binnen de organisatie is door Jurgen uitgevoerd. Jurgen heeft een volledig nieuw changemanagement proces beschreven. Dit was noodzakelijk in verband met het verdwijnen van het onderscheid tussen de publieke en private ziektekostenverzekeringen. Gedurende het project was Jurgen verantwoordelijk voor de aansturing van een aantal functioneel beheerders die de huidige en toekomstige organisaties mede in kaart hebben gebracht.

Damen Shipyards Group exploiteert 40 scheeps- en reparatiewerven en heeft wereldwijd 8000 mensen in dienst. Damen heeft al meer dan 5000 schepen opgeleverd in ruim 100 landen. Jaarlijks levert de onderneming ongeveer 180 schepen af aan klanten over de hele wereld. Dankzij het unieke, gestandaardiseerde ontwerpconcept kan Damen constante kwaliteit garanderen.

Damen heeft een veelzijdig assortiment, waaronder sleepboten, werkschepen, marine- en patrouilleschepen, high-speed craft, vrachtschepen, baggerschepen, schepen voor de offshore-industrie, veerboten, pontons en superjachten. Jurgen was binnen Damen verantwoordelijk voor een aantal projecten. Eén van de projecten was de migratie van Damen Shipyards Gorinchem naar een nieuw opgebouwd domein en aansluiting op een nieuw Datacenter, waarbij tevens alle werkplekken werden gestandaardiseerd en voorzien van Windows 7.

Mcom maakt de oplossingen voor morgen tot de realiteit van alle dag. Dagelijks verkennen ze de mogelijkheden van contactloze technologie voor betalen en toegangsverlening, zoals de OV chipkaart. Jurgen is hier verantwoordelijk geweest voor het change management proces voor de klant Thales, welke apparatuur en applicaties ontwikkelt voor de gehele OV chipkaart infrastructuur. Jurgen stuurde operationeel de actoren binnen het change proces aan en heeft het changeproces verder geprofessionaliseerd, gebruik makend van methoden als ITIL.
Alfam is een van de grootste consumptief kredietverleners van Nederland en 100% dochter van ABN AMRO. Alfam heeft verschillende labels waarmee ze in de markt opereren, zoals Credivance, Alpha Credit Nederland en GreenLoans. In augustus 2010 is de portefeuille van MoneYou overgenomen. Jurgen was interim Service Manager voor MoneYou en tevens releasemanager voor heel Alfam. Hij was single point of contact tussen Alfam (de daadwerkelijke kredietverstrekker) en MoneYou (verantwoordelijk voor eerste lijn en marketing en sales).

Jurgen heeft ervoor gezorgd dat alle operationele en tactische processen intern bij Alfam optimaal werkten en dat tevens de juiste afstemming met MoneYou plaatsvond. Daarnaast was Jurgen als releasemanager verantwoordelijk voor de samenstelling van releases en het optimaliseren van het proces hieromheen.

Vialis Public Transport was een organisatie welke centraal bestuurd werd. De onderhouds- en beheerorganisatie met uitvoerende mensen zat op locatie, maar de aansturing daarvan gebeurde centraal vanuit Houten. Op deze manier was het erg lastig om goed te weten wat de klanten (PTO’s, Public Transport Organization) willen, welke prioriteiten er moesten worden gehanteerd, wat er in het veld speelde et cetera. Om deze reden heeft Jurgen een decentralisatieplan opgesteld om tot een vorming van zogenaamde klantenteams per PTO te komen.

Dit plan is geaccordeerd en in werking gebracht. Jurgen heeft daarna zelf het eerste klantenteam opgezet voor de RET in Rotterdam, ingericht en ad interim aangestuurd. De resultaten hiervan waren kortere lijnen met de klant, goed inzicht in de behoeften van de klant, snelle (re)acties op gebeurtenissen in het veld en een tevreden klant.

Jurgen was interim teamleider van het project support office (PSO) van Eneco Business to Business (B2B). In deze rol heeft hij het hele PSO met bijhorende procedures en richtlijnen opgezet en geïmplementeerd in de organisatie. Jurgen was tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles op projecten, betreffende de Prince2 aanpak. Hij was verantwoordelijk voor de aansturing van de 2 PSO medewerkers.

Naast de standaard PSO werkzaamheden, zoals het faciliteren van de (financiële) projectrapportages en het voeren van de projectadministraties, heeft Jurgen zich ook beziggehouden met het optimaliseren van de financiële processen rond projecten. Ook heeft Jurgen een belangrijke rol gespeeld in het implementeren van een project management tool, Principal Toolbox en het trainen van de verschillende projectleiders hierin. Ook heeft hij meegewerkt aan het tot stand komen van een eLearning voor deze tool.

Jurgen heeft het complete problem management proces voor de IT afdeling van Essent Energie opgezet. Daarnaast heeft hij dit proces geborgd in de afdeling IT-Delivery, de gecentraliseerde IT afdeling van Essent Energie. Ook heeft Jurgen de coördinatie verzorgd van het opzetten van de change en incident management processen en heeft hij alle betrokken medewerkers getraind in de nieuwe processen en de bijhorende tooling. Jurgen was verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de betrokken medewerkers binnen het problem management proces.

Eerder al adviseerde Jurgen Essent in het opzetten van een project support office. Essent Corporate was bezig met een grote reorganisatie om alle IT activiteiten te centraliseren. De Energy Management Group (EMG), het energiehandelshuis van Essent, is een zeer dynamische organisatie welke besloot alleen deels in deze reorganisatie te participeren. Dit betekende dat Jurgen fungeerde als linking-pin tussen EMG en Essent Corporate. Hij reviewde alle opgestelde procesbeschrijvingen en paste deze waar nodig aan aan de dynamische omgeving van EMG. Jurgen acteerde tevens als service level manager en heeft daartoe een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van SLA’s tussen EMG en de business en de bijhorende underpinning contracts met (externe) leveranciers. Jurgen acteerde als hoofd van het PSO (project support office) en stuurde de medewerkers hierin aan. Hij was tevens belast met het change- en resourcemanagement van de afdeling en was verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van alle betrokken processen en werkzaamheden.

Connexxion is één van de grootste vervoersmaatschappijen van Nederland. Op de afdeling Informatiesystemen, waar functioneel beheer en applicatiebeheer zijn verenigd, werkte elk cluster (groep medewerkers met een specifiek aandachtsgebied) op hun eigen manier. Jurgen heeft de afdeling als projectleider en consultant begeleid in het uniformeren en structureren van hun processen. Daarbij heb ik ASL en ITIL als kapstok en leidraad gebruikt. Tevens was Jurgen interim projectleider voor het invoeren van gestructureerd testen volgens TMap.
Het LSOP (Landelijk Selectie en Opleidingscentrum Politie) verzorgt alle opleidingen voor de Politie, uiteraard ondersteund door een IT-afdeling, ICTS. De (IT-)processen op deze afdeling waren niet gedocumenteerd, laat staan gestructureerd. Jurgen heeft de afdeling begeleid en geadviseerd bij het invoeren van een aantal processen volgens ITIL. Hierbij zijn de volgende processen aan de orde geweest: incident, problem, change, configuration en service level management.

Hiervoor heeft hij de procesbeschrijvingen opgesteld, rekening houdend met de bestaande organisatie en de wensen daarvan. Daarnaast is hij bezig geweest met het opleiden en het kweken van 'awareness' onder de betrokken medewerkers en management. Dit is gedaan door middel van een theoretische ITIL-cursus, gecombineerd met een praktische simulatie, welke geheel door Jurgen is samengesteld.

Een complex programma, bestaande uit een 3-tal deelprojecten, werd bij de Lokale Banken van de Rabobank (400 stuks) begeleid door een 30-tal projectadviseurs. Jurgen’s taak was de functionele aansturing van deze adviseurs en hij was verantwoordelijk voor de gehele operationele gang van zaken binnen het programma. Periodiek werd er door hem gerapporteerd aan de opdrachtgever over de algehele stand van zaken inzake planning, voortgang, budget en dergelijke. Alle probleemgevallen (van zowel de Lokale Banken als de projectadviseurs) werden door Jurgen gecoördineerd en/of opgelost.

Eerder al heeft Jurgen voor dit programma een programmabureau ingericht en gecoördineerd. Dit betekende in de praktijk dat alle procedures en richtlijnen en dergelijke moesten worden opgesteld, afgestemd moesten worden met de betreffende onderdelen van het programma en uitgerold moesten worden binnen de (project)organisatie. Na het inrichten van het geheel is Jurgen verantwoordelijk geweest voor de coördinatie van het geheel, dus de functionele aansturing van de 3 medewerkers van het Programmabureau. Periodiek werd er door hem gerapporteerd aan de opdrachtgever over de algehele stand van zaken.

Binnen Nationale Nederlanden was men bezig een nieuwe applicatie te bouwen waarmee het voor klanten van NN mogelijk werd om via internet te beleggen in NN-fondsen. Het project was een pilot binnen NN, waarvoor veel aandacht was. Het was namelijk voor NN de eerste applicatie met betrekking tot het aanbieden van (beleggings)functionaliteiten via het internet. De werkzaamheden betroffen het opzetten en uitvoeren van de systeemtest en het aansturen van het testteam.

Te denken valt hierbij aan het maken van testplannen, opzetten van de testomgeving (functioneel), het uitvoeren van de test, beoordelen van de testresultaten et cetera. Ook het inrichten van 'Incident management' was een van de taken. Daarnaast heeft Jurgen de gehele coördinatie van het testtraject voor zijn rekening genomen.

Klik op een van de logo's hiernaast om meer te weten te komen over de rol van Jurgen bij dit bedrijf.

Contact:

 

 


Lauyon Consultancy
Vrouwenhof 6
4635 AD Huijbergen
0164 - 642 052
0612 - 662 622Kvk: 20124800
IBAN: NL37 RABO 0120 6822 30
BTW nummer: NL 8194.68.691.B01

Klik hier om mijn cv te downloaden